แนวความคิดของโครงการ

 

 

แนวคิด วิธีการให้รูปทรง ที่ว่างและสุนทรียภาพ

แนวความคิดรูปทรง  และที่ว่าง

รูปทรงอาคาร เป็น Modern Form จากตัววัสดุ การออกแบบตรงไปตรงมาตามฟังก์ชันการใช้งานการอยู่อาศัยในแนวตั้ง และเป็นไปตามพฤติกรรมของโครงสร้างโดยตรง โดยมีการนำวัสดุคอนกรีตและเหล็ก และเหล็กเป็นองค์ประกอบ เช่น บันได ประตู เตียงนอน และองค์ประกอบภายนอกอื่นๆ

 

ออกแบบที่ว่างส่วนกลางซึ่งเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมต่างๆนอกจากการพักอาศัย  ทั้งการทำงาน  สันทนาการ  และการออกกำลังกาย  เป็น Flow Space ตั้งแต่หน้าโครงการเข้าสู่ส่วนกลางซึ่งแทรกตัวอยู่ในทุกตัวอาคาร พื้นที่ชั้นล่างสุดของหอพักยกพื้นสูงเพื่อใช้เป็นพื้นที่กิจกรรมและพบปะสังสรรค์ ส่วนในสุดแบ่งพื้นที่สำหรับบ้านเช่าสำหรับคนที่ต้องการอยู่เป็นหมู่คณะ ส่วนหน้าโครงการเพื่ความสะดวกของผู้อยู่อาศัย จึงเป็นส่วนของร้านอาหารและร้านค้าเพื่อให้ผู้คนภายนอกสามารถเข้ามาใช้งานและดึงดูดผู้คนเข้ามาชมนิทรรศการในส่วนจัดแสดงขนาดเล็กอีกด้วย

 

 

 

แนวคิดทางสุนทรียภาพในการอยู่อาศัย

โดยลักษณะการอยู่อาศัยรวมของนักศึกษาศิลปะและการออกแบบ  ค่อนข้างจะมีอิสระและไม่ต้องการกฎเกณฑ์  สุนทรียภาพทางการอยู่อาศัยเกิดจากกิจกรรม  และสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ  ทั้งส่วนพื้นที่สีเขียว  ลานกิจกรรม  การสังสรรค์และการพบปะแลกเปลี่ยน  โดยสุนทรียภาพที่ดึงเอาผู้คนที่แยกตัวอยู่ในที่ของตนเองในแต่ละวันและดำเนินชีวิตไปตามวงจรในวันหนึ่งๆจะถูกคั้นด้วยที่ว่างที่ ”คนต้องเจอกัน”   และ ทางสำหรับพบปะกันซึ่งกลายเป็นสว่นหนึ่งในการดำเนินชีวิต  และการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเป็นกันเอง เป็นสุนทรียภาพในการทำงานอย่างหนึ่ง

 

 

“การออกแบบที่พักอาศัยที่เชื่อมต่อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาศิลปะและการออกแบบ

ให้เกิดที่ว่างที่เอื้อต่อการทำงาน และสุนทรียภาพในการอยู่อาศัย”

 

ภาพจินตนาการขององค์ประกอปต่างๆในโครงการ

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: