ข้อมูลกายภาพ

ข้อมูลที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งโครงการ ขนาด 19,110 ตารางเมตร ติด ถนน ลาดกระบังกว้าง 27เมตร ปากซอยเฉลิมกรุง ตรงข้ามกับสวนพระนคร ตลาดนัดเดิม ด้านหลังติดกับคลองประเวศบุรีรมย์กว้าง 47เมตร

ทิศเหนือ ติด คลองประเวศบุรีรมย์ กว้าง 47 เมตร

ทิศใต้ ติดถนนลาดกระบัง กว้าง 27 เมตร

ตรงข้ามกับสวนพระนคร

ทิศตะวันออก ติดกับซอยทิพ วารี กว้าง แปดเมตร ถัดถากซอยทิพย์

เป็นหอพัก สูง5ชั้น

ทิศตะวันตก ติดกับหอพัก FBT และ  ธนาคารออมสิน

ห่างจากที่ตั้งโครงการ30เมตร เป็นศูนย์การค้า Top supper market

30เมตรจากที่ตั้งโครงการ

  1. เสาไฟฟ้า   มีจุดที่อยู่หน้า site จำนวน 5 ต้น  และเรียงรายไปตลอดทางเดิน

โดยมีหม้อแปลง อยู่หน้า ธนาคาร ออมสิน และหน้าซอยพิทย์อารีย์

2        .ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  อยู่หน้าโครงการทั้งหมด 6  ตู้

3        . ทางม้าลาย โดย มีสัญญาณไฟจราจรอยู่ข้างเสาไฟฟ้า

4         ป้ายรถเมล์ อยู่ตรงข้ามที่ตั้งโครงการ หน้าสวนพระนคร

กฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น

–                   ต้องมีระยะร่น 2 เมตร ( ถ้าพื้นที่สำหรับการพานิชยกรรมมีขนาดเกิน 200 ต้องมีระยะ ร่นด้านหน้า 6เมตร )

–                   หน้าที่ตั้งโครงการต้องมีความกว้าง 16 เมตร ขึ้นไป

–                   กำหนดให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน (FAR) ในอัตราส่วน 6:1

–                   กำหนดให้มีอัตราส่วนที่ว่าง (OSR ) 5%

ดังงนั้นตามข้อกำหนด FAR ที่ตั้งโครงการ ขนาด19,110 ตารางเมตร

สามารถสร้างอาคารพื้นที่ขนาด 114,660 ตารางเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของเขตลาดกระบัง เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม แต่เนื่องจากมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในพื้นที่โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบกับการเข้ามาลงทุนของภาคเอกชน มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง ประชาชนส่วนใหญ่จึงหันมาประกอบอาชีพรับจ้างรองลงมาได้แก่อาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวและอื่น ๆ

ลักษณะภูมิอากาศ

เส้นทางการโคจรของดวงอาทิตย์ ส่วนใหญ่จะอ้อมทางทิศใต้ และ ลมประจำเข้าทาง  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมเข้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ลักษณะเด่นที่ตั้งโครงการ

  1. ด้านหลังที่ตั้งโครงการ ติดคลองประเวศ  สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนผ่อนหย่อนใจได้อย่างดี  ใกล้ศูนย์การค้า ระยะทางพียง  30 เมตร   หน้าโครงการมีป้ายรถเมล์หลายสาย   และไกล้ร้านเครื่องเขียน ที่ห่องอกไปประมาน 80  เมตร
การจราจรและการเข้าถึงโครงการ

 

วิเคราะห์การจราจรและการเข้าถึงโครงการ


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: